Çelik Fiberli Beton

çelik fiberli beton

fiber beton

Çelik Fiberli Beton Kullanım alanları ve Özellikleri

Çelik Fiberli Beton

Çelik Fiberli Beton Kullanım alanları ve Özellikleri

Çelik Fiberli Beton
Çelik liftlerle donatılmış beton, onun zayıf olan özelliklerini güçlendirerek tokluk, darbe, kavitasyon ve ilk çatlak dayanımlarında önemli artışlar sağlamaktadır. Ekonomik oluşu, kolay işlenebirliği ve teknik avantajlarından dolayı, günümüzde yol ve köprü kaplamalarında da uygulama alanı bulmuştur.

Betonda yüksek elastite, eğilme mukavemeti, darbe dayanımı ve hasır donatı fonksiyonu sağlayan çelik teller içeren betondur. Teller, düşük karbonlu çeliklerden soğuk çekme yöntemiyle üretilmektedir. TS 10513/Aralık 1992; Çelik tellerin betona karıştırılması kontrolü TS 10514/Aralık 1992 Standardı'na göre yapılır.

Çelik liflerle homojen olarak donatılmış beton, yükler altında gösterdiği davranış açısından, geleneksel betondan farklı özellikler gösterir. Beton içinde ortaya çıkan gerilmeler malzeme içindeki mikro çatlaklar nedeni ile düzensizdir. Betona ilave edilen çelik teller harç fazı matrisini takviye ederek, üzerinden gerilmelerin aktardığı küçük köprüler olarak rol oynarlar. Aşırı yükler altında çelik teller, matris içindeki çatlağın yayılmasına yol açan gerilmeleri alırlar ve çatlamamış bölgelere yayarlar.

Çelik tel donatılı betonun darbe mukavemeti normal betona oranla 15-20 kat artmaktadır. Betonun deformasyon yapma özelliği arttığından ani kırılmalar meydana gelmemektedir.

Çelik Tellerin Betona Karıştırılması;
Çelik teller beton santralinde beton hazırlanırken veya transmikserde hazır betona ilave edilebilir. Santralde bton hırlanırken dikkat edilmesi gereken husus, karışıma ilk olarak telleri ilave etmeyip, agrega veya agrega+çimento karışımına katılmasıdır. Transmikserde ilave etmek istersek, dakikada 12-18 devir hızla dönen miksere dakikada 40-60kg çelik tel karıştırabiliriz. Tutkal ile birleşmiş olan tel demetleri karışım sırasında açılır ve betona homojen bir tel dağılımı sağlanır. Betonun her tarafına eşit olarak dağılan tellerin homojenik testi TS 10513 uyarınca taze betondan numune alıp her numunedeki tel miktarı tartarak yapılır.

Dmax'a betonun yerleşme türüne pompalı/dökme, tel uzunluğuna, döküm yeri özelliklerine göre 10-75kg/m3 arasında değişmektedir. Genelde 10cm kalınlıkta betonlara ve püskürtme betonlarına 3cm uzunlukta 10-20cm kalınlıktaki batonlara 6cm uzunlukta sonu kancalı çelik tel ilave edilir.

Çelik Fiberli Beton Ugulama Alanları;

 • Yol betonları
 • Su yapıları, Kaldırımlar
 • Sıkıştırma tabakaları ince bölme duvarları
 • Prekast betonlar
 • Vakumlu beton Beton borular
 • Duvar altı sürekli temeller
 • Kazıklar Şap uygulamaları
 • Açık saha betonları
 • Havaalanları, uçak hangarları
 • Derzsiz zeminler Endüstriyel zeminler
 • Shotcrete püskürtme betonlar
 • Güvenlik yapıları

Çelik Fiberli Beton Avantajları;

 • Yüksek eğilme mukavemetş (Deney metodu TS 10515/Aralık 1992)
 • Ek donatıya gerek olmaması
 • Beton plak kalınlığını azaltabilme Beton çatlaklarının oluşumunu ve yayılmasını engelleme
 • Darbelere karşı dayanım sağlama
 • Derz açıklıklarını arttırma yollarda ve su yapılarında aşınmaya karşı daha yüksek dayanım
 • Hasır donatı kullanımına oranla inşaat süresinde kılsalma
 • Betonun gevrek yapısında azalma, sünek davranışında artış
 • Toplam maliyetlerde azalma